Daily Archives: January 10, 2018

One verandah vì sao được nhận định ở tiêu chuẩn 5 sao?

One verandah vì sao được nhận định ở tiêu chuẩn 5 sao?

One Verandah là dự án nhà chung cư đẳng cấp được kiến trúc theo nguyên tắc 5 sao, một điểm đến xuất…